GenExpert

Szeretjük az igazságot...

Igazságügyi genetikai vizsgálatok nem emberi eredetű biológiai anyagokból és anyagmaradványokból – állatazonosítás, diagnosztika


Amíg a szakértői területek diverzitásuknak köszönhetően gyakorolhatnak hatást a jogalkalmazásra, az egyes szakértők sokszor saját szakértelmük alapján nyilvánítanak véleményt, illetve alkalmazzák a természettudományt egy-egy esetkapcsán. A nem emberi eredetű biológiai anyagmaradványok igazságügyi genetikai vizsgálata ugyan rövidebb múltra tekint vissza, mint az emberi anyagmaradványok DNS vizsgálata, de a jogalkalmazói igényeknek megfelelő szakmai követelmények nemzetközi kialakítása és egységesítése ezen a területen is jellemző. A vizsgálatok tárgyát és módszertanát a humán igazságügyi genetikai markerekkel analóg, polimorf (sokalakú), variábilis marker-típusok és molekuláris genetikai technikák jelentik.


Mitokondriális vizsgálatok


Genetikai fajazonosítás: ismeretlen eredetű minták faji (állati) eredetének meghatározása


A mitokondriális DNS – hasonló méretének és szerveződésének köszönhetően – bizonyos szakaszai a fajok elkülönülése során konzervatív módon állandósultak, ami a különböző fajok között eltéréseket, azonos fajon belül azonosságot eredményezett. A jellemző szakasz/ok szekvencia vizsgálatával és a szekvenciák genetikai adatbázisokban történő összehasonlításával a kérdéses minták faji eredete megállapítható. A vizsgálatok kivitelezéséhez olyan biológiai anyag és anyagmaradvány használható fel, mely többé-kevésbé ép mitokondriumokkal rendelkezik (rendelkezett).


Az anyai leszármazási vonal azonosságának megállapítása: származásellenőrzés


A mitokondriális DNS emberi mintákéval analóg, hipervariábilis szekvenciájú szakaszainak („leszármazási” markerek) vizsgálatával az egyes egyedek anyai leszármazási vonala, azok azonossága illetve különbsége (pl. sertés, marha, ló, gímszarvas, őz, dámvad, baromfi, macska esetében is) megállapítható. A vizsgálatok kivitelezéséhez olyan biológiai anyag és anyagmaradvány használható fel, mely többé-kevésbé ép mitokondriumokkal rendelkezik (rendelkezett).


Sejtmagi, autoszómás vizsgálatok

Az egyed azonosságának megállapítása, valószínűsítése


A vizsgálatok kivitelezéséhez csak olyan biológiai anyag és anyagmaradvány használható fel, mely többé-kevésbé ép sejtmagokkal rendelkezik (rendelkezett). Kutatásaink során olyan, az emberi markerekkel analóg, testi- és nemi kromoszómákon elhelyezkedő, variábilis markerek vizsgálatát fejlesztettük ki (kutya, gímszarvas, fehér gólya fajokhoz), melyek az egyedekben fizikai hosszukban is eltérnek. Összességükben az adott egyedre jellemzőek, a statisztikai valószínűség számszerűsítése alapján a „bizonyossággal határos valószínűség” kategóriáját jelentik.


Származás megállapítása - alomellenőrzés:

A vizsgálatok kivitelezéséhez csak olyan biológiai anyag és anyagmaradvány használható fel, mely többé-kevésbé ép sejtmagokkal rendelkezik (rendelkezett). A humán vélelmezett illetve kérdéses szülőséghez hasonlóan az egyed azonosságának megállapításához kifejlesztett marker-együtteseink az adott fajok (kutya, gímszarvas, gólya) származás-ellenőrzése céljára is megfelelően alkalmazhatók. Eseti tapasztalataink alapján vizsgálataink a rendelkezésre álló, korlátozott populáció-ismeretek ellenére is eredményesek a gyakorlatban (4. kép).
 

(4. kép)Diagnosztikai vizsgálatok


Rejtett cifra szín kimutatása genetikai teszttel mudi és más kutyafajtákban

A vizsgálatok kivitelezéséhez csak olyan biológiai anyag és anyagmaradvány használható fel, mely többé-kevésbé ép sejtmagokkal rendelkezik (rendelkezett). A kutyák cifra (merle) színét egy génbe beépülő retrotranszpozon okozza. Ezzel összefüggésben a homozigóta (azonos apai és anyai, MM) merle egyedekben gyakran veleszületett egészségügyi problémák fordulnak elő, ezért a heterozigóta merle (Mm) egyedek egymással történő párosítása egyes (pl.mudi) fajtában tiltott. A heterozigóta (rejtett cifra) egyedek fenotípusosan nem ismerhetőek fel, de a genetikai vizsgálat segítségével azonosíthatók.


Multi-drogrezisztencia (MDR) kimutatása genetikai teszttel az érintett kutyafajtákban

A multidrog rezisztencia génje megakadályozza a citosztatikus vegyületek sejten belüli felhalmozódását, a mutációja (eltérése) által létrejött funkcióhiányos glikoprotein molekulák következményeként azonban megszűnik a többféle gyógyszerrel szembeni ellenálló képesség. Homozigóta recesszív kutyáknál – amelyeknél mindkét MDR génszakasz hibás – az agyban felgyülemlett gyógyszerek neurológiai tüneteket (görcsöket, rohamokat, kómát) vagy akár halált is okozhatnak. Fokozottan érintett kutyafajtákhoz tartozik a (hosszú és rövidszőrű) collie, a border collie, a longhaired whippet, a McNab, a silken windhound, a wäller, az ausztrál-, a shetlandi-, az óangol-, a német- és a svájci fehér juhászkutya. A genetikai vizsgálat segítségévela géndefektus (5. kép) illetve a feltételezett hordozó egyedek azonosíthatók.

(5. kép)