GenExpert

Szeretjük az igazságot...

A biológiai nyomok és anyagmaradványok genetikai szakértői vizsgálatát a szakértői névjegyzékbe az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter által bejegyzett, GenExpert Igazságügyi Szakértői, Genetikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. keretében végezzük.

Tekintettel arra, hogy a szakértői díjjegyzéket a többszörösen módosított és a szakértői kirendelés időpontjában hatályos 3/1986. (II.21.) IM rendelet (továbbiakban díjrendelet) alapján készítjük el, annak tételei hatósági árnak tekinthetők. Az ügyben eljáró szakértő a bűnjelek elővizsgálatával, a kirendelő határozatban feltett kérdések mérlegelésével, a bűncselekmény típusával és a biztosítható minták sajátosságainak együttes mérlegelésével választja ki a szükséges vizsgálati metodikát. A szakértői munkadíj és költségátalány számításánál a vizsgálatra kerülő egyes bűnjelmintákat – mivel mind laboratóriumi vizsgálatuk, mind véleményezésük önálló szakértői feladat – különálló bűnjeltárgyként kezeljük.

A 3/1986.(II.21.) díjrendelet alapján a szakértői díj a vizsgált bűnjelek és minták számától, a vizsgálati eljárástól, a vizsgálat munkaidejétől és a vizsgálati eredménytől (pontosabban a vizsgált DNS-tulajdonságok számától) függ. Tekintettel arra, hogy mindezen körülmények a bűnjelek tényleges vizsgálata nélkül  pontosan nem állapíthatók meg, a várható nettó árakról egy bűnjelre – ill. a hatóság vagy általunk rögzített vizsgálati mintára – vonatkozóan előzetesen csak tájékoztatást tudunk adni. Az alábbiakban feltüntetett árak – értelem szerűen ahol ez lehetséges – a vizsgálandó bűnjelek / minták számával szorzandók. A vizsgálati csoportoknál hivatkozunk a díjrendelet vonatkozó részére. Fentiek alapján előzetesen a következő költségek és díjak merülnek fel a hatályos 3/1986.(II.21.) IM rendelet alapján. (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

A bontható és bűnjelekre nem bontható tételek magyarázata és törvényi hivatkozása:

Tekintettel a várható mintaszámra, de ugyanakkor arra a tényre is, hogy a vizsgálatok eredményének szakértői mérlegelése a vizsgálatok elvégzésével valósítható meg – ill. a nem informatív (ti. „eredménytelen”) vizsgálatok is vizsgálati költségátalánnyal járnak – a rendeleti árat esetenként engedménnyel lehetséges érvényre juttatni.